Zapytanie ofertowe Nr SLC/11/2021/WP (zakończone)

Na dostawę suwnicy
W ramach projektu „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego automatycznego wymiennika palet w 5-osiowych centrach obróbczych CNC”,  współfinansowanego ze środków europejskich, w ramach aplikowania o środki z działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Zapytanie ofertowe Nr SLC/11/2021/WP


Zapytanie ofertowe Nr SLC/03/2020/WP (zakończone)

Na dostawę ukosowarki
W ramach projektu „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego automatycznego wymiennika palet w 5-osiowych centrach obróbczych CNC”,  współfinansowanego ze środków europejskich, w ramach aplikowania o środki z działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Zapytanie ofertowe Nr SLC/03/2020/WP


Zapytanie ofertowe Nr SLC/04/2020/WP (zakończone)

Na dostawę suwnicy
W ramach projektu „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego automatycznego wymiennika palet w 5-osiowych centrach obróbczych CNC”, współfinansowanego ze środków europejskich, w ramach aplikowania o środki z działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Zapytanie ofertowe Nr SLC/04/2020/WP


Zapytanie ofertowe Nr SLC/05/2020/WP (zakończone)

Na dostawę wyciągu mgły olejowej 
W ramach projektu „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego automatycznego wymiennika palet w 5-osiowych centrach obróbczych CNC”, współfinansowanego ze środków europejskich, w ramach aplikowania o środki z działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Zapytanie ofertowe Nr SLC/05/2020/WP


Zapytanie ofertowe Nr SLC/06/2020/WP (zakończone)

Na dostawę ramienia gwintującego
W ramach projektu „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego automatycznego wymiennika palet w 5-osiowych centrach obróbczych CNC”, współfinansowanego ze środków europejskich, w ramach aplikowania o środki z działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Zapytanie ofertowe Nr SLC/06/2020/WP


Zapytanie ofertowe Nr SLC8/2017/B+R (zakończone)

Na dostawę specjalistycznego oprogramowania do programowania sterowników PLC
W ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego manipulatora automatyzującego proces produkcyjny w pionowych centrach obróbczych CNC”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie : 3.7.

Pobierz zalacznik-nr-1-formularz-oferty.pdf

Pobierz zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan.pdf

Pobierz zapytanie-ofertowe-nr-slc8-2017_b-r.pdf


Zapytanie ofertowe Nr SLC2/2017/B+R (zakończone)

Na dostawę specjalistycznego oprogramowania do projektowania schematów elektrycznych
W ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego manipulatora automatyzującego proces produkcyjny w pionowych centrach obróbczych CNC”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie : 3.7.

Pobierz zalacznik-nr-1-formularz-oferty-1.pdf

Pobierz zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-1.pdf

Pobierz zapytanie-ofertowe-nr-slc2-2017_b-r.pdf


Zapytanie ofertowe Nr SLC9/2017/B+R (zakończone)

Na dostawę specjalistycznego oprogramowania do programowania paneli dotykowych HMI
W ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego manipulatora automatyzującego proces produkcyjny w pionowych centrach obróbczych CNC”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie : 3.7.

Pobierz zalacznik-nr-1-formularz-oferty-2.pdf

Pobierz zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-2.pdf

Pobierz zapytanie-ofertowe-nr-slc9-2017_b-r.pdf


Zapytanie ofertowe Nr SLC10/2017/B+R (zakończone)

Na dostawę spawarki MIG, TIG oraz stołu spawalniczego
W ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego manipulatora automatyzującego proces produkcyjny w pionowych centrach obróbczych CNC”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie : 3.7.

Pobierz zapytanie-ofertowe-nr-slc10-2017_b-r.pdf

Pobierz zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-3.pdf

Pobierz zalacznik-nr-1-formularz-oferty-3.pdf