Firma SLC-Automation Sp. z o.o.
w dniu 19.02.2020 roku podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pod tytułem:

Opracowanie prototypu inteligentnego, zautomatyzowanego procesu gratowania tworzyw sztucznych i metali”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2.

Całkowita wartość projektu wynosi:
2 316 610,32 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
1 655 688,22 PLN

Krótki opis projektu:

  Celem projektu jest opracowanie prototypu inteligentnego, zautomatyzowanego procesu gratowania tworzyw sztucznych i metali. W oparciu o tę technologię zaplanowano opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego, inteligentnego produktu (innowacja produktowa). W ramach projektu zostają zrealizowane 2 zadania 1. Opracowanie modelu 3D technologii gratowania, analiza wytrzymałości oraz opracowanie algorytmu pracy urządzenia. 2. Wytworzenie prototypu urządzenia i analiza pracy na produkcji. W wyniku realizacji prac B+R powstanie kompleksowy system inteligentnego rozpoznawania oraz algorytm do sterowania robotem przemysłowym poprzez analizę obrazu. Na podstawie obrazu z systemu wizyjnego do rozpoznawania elementów, krawędzi oraz obszarów, które mają zostać obrobione, następnie algorytm w sterowaniu będzie generować program obróbczy na roboty przemysłowe, aby uzyskać jak największą jakość obróbki oraz największą wydajność. Zmniejszenie zużycia energii oraz materiałów eksploatacyjnych, zmniejszenie emisji CO2 oraz utylizacja odpadów przy standardowym rozwiązaniu gratowania detali metalami ściernymi będzie mierzalnym wynikiem oszczędności zakładów produkcyjnych.

Data publikacji : 01.07.2020 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020