Automatyzacja i robotyzacja jest coraz bardziej znaczącym kierunkiem rozwoju firm. Zastąpienie pracy ludzkiej przez maszyny, manipulatory i linie do produkcji ma na celu zwiększenie wydajności i polepszenie jakości produktu. Nasza firma wie jak to zrobić, automatyzacja i robotyzacja to nasza specjalność.

Jednym z podstawowych zastosowań robotów przemysłowych są procesy spawania i zgrzewania. Zastosowanie robotów w tych procesach produkcyjnych pozwala na wytwarzanie produktu najwyższej jakości, gwarantując bardzo wysoką wydajność przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo dużej elastyczności, umożliwiającej szybką zmianę profilu produkcji bez ponoszenia nadmiernych kosztów.