Firma SLC-Automation Sp. z o.o.
w dniu 12.11.2019 roku podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pod tytułem:

Przygotowanie do internacjonalizacji przedsiębiorstwa

SLC–Automation Sp. z o.o. na rynki zagraniczne

 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.Całkowita wartość projektu wynosi:
422 589,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
317 305,00 PLN

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest nawiązanie współpracy biznesowej z przedsiębiorstwami na rynkach zagranicznych w ramach sprzedaży automatycznych wymienników palet do maszyn CNC, zdywersyfikowanie źródeł przychodów, uniezależnienie od fluktuacji na rynku krajowym, zwiększenie rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na rynkach zagranicznych. Dodatkowo, dzięki temu firma osiągnie przychody z eksportu na nowe rynki, tj. Czechy, Słowacja i Francja, a także wykreuje wizerunek firmy jako solidnego partnera biznesowego oferującego wysokiej jakości produkty. Założenia internacjonalizacji firmy są spójne z planami strategicznymi firmy, której celem jest rozwój działalności na rynkach zagranicznych, nawiązywanie współpracy biznesowej z klientami z rynków zagranicznych i oferowaniu wysokiej jakości automatycznych wymienników palet.

Data publikacji :01.10.2019 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020