Filtracja olejów jest jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych olejów, stosowanych w technice smarowniczej, polegająca na odseparowaniu zanieczyszczeń stałych, zawartych w oleju, których wielkość jest nie mniejsza aniżeli zdolność separacji zastosowanych wkładów filtracyjnych.

    Obecność w układzie olejowym cząstek stałych większych niż grubość filmu olejowego, wpływa negatywnie na współpracujące powierzchnie, dlatego tak ważne jest zachowanie odpowiedniej klasy czystości środka smarnego. 

    Metodą, która usuwa zanieczyszczenia niezależnie od ich wielkości i rodzaju, jest metoda elektrostatyczna. Podczas oczyszczania elektrostatycznego olej przepływa przez komory, gdzie obecne jest wysokie napięcie. W efekcie powstaje zjawisko wynikające z działania prawa Coulomba, a w specjalnym kolektorze osadzają się wszelkie zanieczyszczenia – najmniejsze cząstki oraz zanieczyszczenia miękkie, łącznie z wodą i produktami starzenia oleju.

   Jeżeli z olejów mają być cząstki stałe o wielkości nieprzekraczającej 5 μm, warto zastosować oczyszczanie za pomocą technologii jonizowania cząstek. Jednak należy pamiętać, że dzięki tej metodzie nie są usuwane produkty starzenia oleju i wody. W technologii jonizowania cząstek zanieczyszczenia ładują się w dwóch osobnych komorach ładunkami „+” i „-”. Cząstki po spotkaniu w trzeciej, wspólnej komorze łączą się w większe cząsteczki, które są usuwane filtrem mechanicznym.

     W przypadku gdy dąży się do oczyszczenia oleju z wody i cięższych zanieczyszczeń, warto skorzystać z filtracji wirówkowej, która polega na działaniu siły odśrodkowej. Ten rodzaj filtracji nie usuwa z olejów mniejszych i lżejszych cząstek stałych oraz produktów starzenia oleju. Masa usuwanych zanieczyszczeń jest przynajmniej 4 razy większa niż ciężar właściwy oczyszczanego oleju.

    Jeżeli mają być usunięte wyłącznie cząstki stałe o wielkości od 5 do ponad 10 μm, stosuje się zwykle filtrację mechaniczną. Należy przy tym pamiętać, że filtry mechaniczne nie są w stanie usunąć produktów starzenia oleju i wody. O skuteczności filtracji mechanicznej w dużej mierze decyduje przepuszczalność materiału filtracyjnego. Co prawda mogą być zastosowane filtry, których porowatość wynosi mniej niż 5 μm, to jednak powodują one wyładowania elektryczne w olejach, a co za tym idzie, proces degradacji jest przyspieszony.

    Decydując się na filtrowanie oleju, warto zadbać o metodę kompleksową, usuwającą nie tylko zanieczyszczenia, ale i produkty starzenia oleju oraz wodę. Przy zastosowaniu metody elektrostatycznej wymiana oleju nie jest konieczna. Oprócz tego w oleju pozostają dodatki, których trwałość jest zachowana przy wysokim poziomie czystości oleju.

 

    Jeżeli oczyszczanie oleju nie ma charakteru kompleksowego, należy pamiętać, że usunięcie cząstek stałych w zasadzie nie ma wpływu na starzenie oleju. Konieczność wymiany oleju w maszynie nie wynika bowiem z jego zanieczyszczania cząsteczkami o charakterze stałym, lecz ze starzenia chemicznego. Konieczne jest zatem sprawdzanie poziomu oleju oraz ewentualne uzupełnienie objętości najlepiej o 510%.

 

System zaprezentowany na zdjęciach spełnia wszystkie normy filtracji oleju.